Architectenbureau FARO ontwierp een dieren­hospitaal in Den Haag, als een sym­fonie in hout. Inlands lariks siert in vari­atie de zuidgevels, Zwarthout maakt de buiten­schil robu­ust. Met deze intro­duc­tie opent een artikel in het jun­i-num­mer van Hout­blad.

De zwarte gevel­bek­led­ing bestaat deels uit Zwarthout Naoshima, waar­voor FSC-​douglas planken gecon­troleerd zijn gebrand. FARO heeft in samen­werk­ing met haar part­ners een aantrekke­lijk gebouw neergezet. Een gebouw dat reken­ing houdt met dieren én mensen, met een bru­inzwarte vacht!

 

In dit project gebruikte producten: